Raadplegingen

Laten we ouderen in verzorgingshuizen en woon/zorgvoorzieningen in een referendum vragen of zij van mening zijn dat zij zelf voor ‘wonen’ moeten gaan betalen en alleen ‘zorg’ nog uit de AWBZ  wordt vergoed. Is er geen draagvlak voor deze voorgenomen maatregel, dan komt die er niet.

Vraag scholieren of hun school meer uren les per jaar moet gaan geven en geiten zonder Q-koorts of ze vinden dat ze geruimd moeten worden. Laten we zorggebruikers de vraag voorleggen of de maandelijkse zorgtoeslag omhoog of omlaag moet en Afghanen of Nederland de missie in Uruzgan moet verlengen of stoppen.

Een algemene volksraadpleging zal uitwijzen of er een drie vierde meerderheid is voor de revolutionaire CDA-pilot voor zelfbestuur die heden ten dage ons land beroert.