Odysseus in Transvaal

Nu de groeiende kloof tussen laag en hoogopgeleiden, tussen het zogenaamde ‘volk’ en de ‘elite’ steeds vaker wordt genoemd als dé nieuwe klassentegenstelling, is het prettig te zien dat er in die kloof soms best iets moois groeit. Zoals buurttheaterstuk Odysseus in de Amsterdamse Transvaal. Twee weekends in september waren buurtbewoners zowel getuige als deelnemer van een spektakelstuk, dat zich afspeelde in een oud donker schoolgebouw. Een gezelschap van acteurs, kunstenaars en bezoekers gaat op zoek naar Odysseus en passeert daarbij plotseling opdoemende, door bewoners gespeelde monsters en schimmen in prachtige decors. Als het publiek langs de Poortwachter moet om de onderwereld te bezoeken, wordt er gegriezeld en gegild. Uiteindelijk verleent de oude man de mensen een tijdelijke verblijfsvergunning voor de onderwereld. Dan komt orakel Kalypso (zie foto) in beeld. Zij heeft nog nooit in haar leven een man gezien en nu komen mensen haar vragen of zij of haar assistente Odysseus hebben gezien!? Nee, ze kan hen niet helpen. Geïmponeerd staan de buurtgenoten te kijken naar de raadselachtige en roerloze gestalte van Kalypso. Ze houden hun adem in, want waar is Odysseus dan?