Drie bomen en een struik

En opnieuw weerstonden de bomen op de Ringdijk in de Watergraafsmeer de storm die dagenlang onze stad teisterde. Ze deinden in de wind en bogen nederig hun kruin voor zoveel natuurgeweld. Maar verder gebeurde er niets. Al sinds de dijkdoorbraak bij Wilnis in 2003 wil het Hoogheemraadschap Amstel, Vecht en Gooi de bomen kappen. Eerst alle 130 en later vooral de 27 kastanjes. Weer later was een aantal van zeven in omloop. Omwonenden hebben dat tot nu toe tegen weten te houden. Zij betwijfelen of er echt gevaar dreigt. Maar het hoogheemraadschap hield voet bij stuk. De bomen houden een risico op beschadiging van de dijk in, zo meent het. Ze onttrekken water aan de dijk, de wortels kunnen zorgen voor gaten. Een doorbraak betekent overstroming of op z’n minst wateroverlast voor de lager gelegen Watergraafsmeer.

Ondanks verschillende scheuren in de dijk, heeft het gevreesde scenario zich niet voltrokken. Daarom staat het inmiddels ten minste 4-0 voor de bomen. Maar nu gaan enkele zwakke broeders toch tegen de vlakte. De bomen zijn geplant door en eigendom van het stadsdeel. Dat geeft een vergunning af voor het kappen van drie bomen en een struik, zo bevestigt wijkwethouder Nevin Özütok. Het buigen van de 127 bomen die mogen blijven zal ook een beetje voor de bewoners zijn die het met succes voor hen hebben opgenomen.

Eind 2011 zijn de drie bomen uiteindelijk gekapt. Op de foto één van hen.