Redactioneel Waterstof #55

De aardbeving en tsunami in Japan leidden bijna tot een nucleaire ramp. Exploderend waterstof in kerncentrale Fukushima baande zich een verwoestende weg uit beschermende omhulsels. Zo destructief willen wij met onze Waterstof niet zijn, maar wel net zo’n teken aan de wand. De Vlaamse professor Jan Blommaert, in gesprek met Merijn Oudenampsen, vindt dat goede kennis en informatie weer centraal moeten staan bij de intelligentsia en in de politiek en media. ‘Mensen informeren zich beter over de aanschaf van een auto dan over politiek,’ aldus Blommaert. Links moet een alternatief bedenken nu liberalen conservatief, sociaaldemocraten liberaal en populistisch rechts bon ton zijn geworden. Omdat zelfs het staatsbestel het soms moet ontgelden in Nederland, beschrijft Irene Voskamp wat wij moeten weten over de Grondwet. ‘Het is niet zo gek dat Nederlandse burgers zich niet rechtstreeks verbonden voelen met de Grondwet. De burger bestaat niet in de grondwettelijke instituties. De kloof tussen burger en politiek zit in de staatsinrichting ingebakken.’ Die kloof probeert men in Nederland te verkleinen door burgers aan te zetten tot actieve participatie. Menno Hurenkamp en Evelien Tonkens schreven er een boek over, De onbeholpen samenleving. Dirk de Hoog bespreekt het. Burgers moeten geen brave onderdaan zijn, noch streven naar een positie als ‘bovendaan’. Burgerschap is een ambacht dat te leren valt. Fleur Wirtz laat zich inspireren door ‘oude’ feministe Susie Orbach. De schrijfster en psychoanalytica houdt er vrijzinnige opvattingen op na, maar Orbach is alles behalve een individualist, schrijft Wirtz. ‘Ze benadrukt steeds het belang van de collectieve aanpak van problemen. Haar werk geeft hoop dat het anders kan.’ August Hans den Boef schrijft naar aanleiding van Riemens pamflet De eeuwige terugkeer van het fascisme over de zin en onzin van historische vergelijkingen met Wilders. Josip Kesic neemt ons mee het spanningsveld in tussen bescherming van immaterieel erfgoed en de vredesdoelstelling van UNESCO. Mag alleen Griekenland het woord Macedonië gebruiken? Annemiek Onstenk ten slotte buigt zich, na een kort gesprek met Halleh Ghorashi, over de vraag hoe diversiteitsproof wij van Waterstof zijn.

http://www.waterlandstichting.nl/?p=waterstof&s=bekijken&id=59