Research

Een socioloog/journalist gaat geregeld voor korte of langere tijd op onderzoek uit. Voorbeelden van eigen onderzoek zijn:

  • een biografisch portret van voorzitter, columnist en politicus Annemarie Grewel (1935-1998), uitgegeven bij Nieuw Amsterdam
  • een artikel in NRC Handelsblad over het opvoeren van de arbeidsproductiviteit bij de sociale werkvoorziening
  • een reportage in Binnenlands Bestuur over de manier waarop stadsergonomen gebouwen en de openbare ruimte toegankelijk maken voor mensen met een beperking
  • artikelen over de (soms onbedoelde) gevolgen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor psychiatrische patiënten en cliënten, gepubliceerd in Zorg + Welzijn en Zorgvisie
  • een stuk over de samenwerking van commerciële bedrijven en de sociale sector bij maatschappelijk verantwoord ondernemen, geplaatst in Tijdschrift voor sociale vraagstukken
  • een artikel over de arbeidsvoorwaarden waaronder Oost-Europese zorghulpen werken in Nederlandse huishoudens, gepubliceerd in het Financieele Dagblad
  • verhalen achter armoede in Nederland
  • en meer…