Mama Cash 30

Mama Cash was het allereerste internationale vrouwenfonds ter wereld, en is nog steeds springlevend. Sinds 1983 zet Mama Cash zich in voor het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Wat destijds begon als een initiatief van vijf feministen rond een Amsterdamse keukentafel, is nu uitgegroeid tot een internationale, toonaangevende organisatie die vrouwen en meiden ondersteunt in hun strijd voor hun rechten. Moedige vrouwen en meiden die tegen de verdrukking in van zich doen horen, risico’s nemen en fundamentele veranderingen teweegbrengen.

Met de site http://history.mamacash.nl/nl duikt Mama Cash in haar geschiedenis, die gekenmerkt wordt door lef en radicaal elan. Hoe zag de wereld er begin jaren 80 uit, toen vijf  feministische activisten rond een Amsterdamse keukentafel een plan smeedden om geld geven te combineren met activisme? En hoe veranderde Mama Cash van een overwegend witte actiegroep met geld, in een diverse, professionele vrouwenrechtenorganisatie die wereldwijd geroemd wordt om haar pioniersrol op het gebied van het ondersteunen van vrouwenrechten?

zie verder: http://history.mamacash.nl/nl/