Dagbesteding Ermelo bleef open tijdens coronacrisis

Voor de meeste cliënten met een beperking was de dagbesteding maanden gesloten. Als zij de regels i.v.m. corona in acht namen, hoefden de voorzieningen voor creatieve, therapeutische of arbeidsmatige dagbesteding niet dicht, maar zorgaanbieders deden dat uit voorzorg of omdat mensen hun kwetsbare naasten liever thuis hielden. Zo niet de dagbesteding op dorpswerkplaatsen in Ermelo en Harderwijk. ‘Wij bleven gewoon doorgaan toen half maart hygiëne- en veiligheidsregels van kracht werden,’ zegt directeur Daniëlle Terpstra van Dorpswerkplaats Ermelo. ‘Als alles van het ene op het andere moment ophoudt, kan dat zorgen voor ernstige problemen voor onze doelgroep. Ik had vaak contact met andere aanbieders van dagbesteding in de omgeving, die hun locaties wél sloten. Zij vertelden dat klanten een stap terug doen in gezondheid. Zo kunnen mensen angstiger worden of zichzelf verwaarlozen. Een terugslag is ook merkbaar als deelnemers sommige dingen niet meer kunnen, hun concentratie verliezen of weer beginnen te stotteren. Enkelen deden thuis een suïcidepoging, anderen hadden meer medicatie nodig. Huisartsen en de crisisdienst hadden een grotere toeloop. Iemand die drie dagen per week met re-integratie bezig was en erg depressief werd, stapte over naar mijn werkplaats. Ze moest weer van voren af aan beginnen en komt nu tien minuten per dagdeel.’

Dorpswerkplaats Ermelo is voor mensen met een verslaving en/of een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking. ‘Mensen uit een risicogroep, met een kwetsbare gezondheid of met corona(verschijnselen) zitten thuis, anderen zijn welkom,’ aldus Daniëlle Terpstra. ‘M’n groepen zijn nooit groter dan zes mensen op een ochtend of middag. Iedereen wast de handen en houdt 1,5m afstand. Een paar keer per dag maken we de locatie schoon.’

Deelnemers die konden blijven en hun familieleden zeggen blij te zijn met de structuur. ‘Structuur is belangrijk. Sommige cliënten komen acht dagdelen per week voor creatieve activiteiten of koken met ingrediënten uit de moestuin. Zij voelen zich veiliger bij mij dan op straat. Creativiteit en ontwikkeling gaan bovendien hand in hand. Als mensen zich lekker in hun vel voelen, ontwikkelen zij zich al. De thuisblijvers bel ik elke dag. Zij kunnen gamen met een cliëntbegeleider of stagiaire als ze daar behoefte hebben. Ook hebben we een App-groep met alle deelnemers, daarin stellen we elke dag quizvragen. Bovendien brengen we de thuisblijvers een keer per week een zelf gemaakte warme maaltijd langs.’

Het dicht gaan van de dagbesteding heeft een te grote impact gehad, vindt Terpstra. ‘Het gaat om een kwetsbare groep die niet voor niets dagbesteding heeft. Ik vind dat je hen niet af moet snijden van de samenleving. Sluiting van de dagbesteding was onnodig, de overgang te groot.’