Juani Herrera over dubbele nationaliteit

Juani Herrera (60) over dubbele nationaliteit‘Het debat over dubbele nationaliteit in de Tweede Kamer verbaast me. Nederland is erg veranderd in de tijd dat ik hier woon. Ik ben Spaanse. Ik trouwde in 1969 met een Nederlander, mijn vakantieliefde. Toen ik naar Nederland kwam, was Spanje nog fascistisch. Franco ontnam politieke tegenstanders hun nationaliteit en zette ze het land uit. Ik denk dat het onderwerp me daarom zo raakt. In 1978 werd ik door de Spaanse gemeenschap in Zaanstad voorgedragen voor de commissie Buitenlanders, die de gemeente over allerlei zaken adviseerde. Ambtenaren wilden me er graag in hebben. Er was één probleem, dat geloof je nu bijna niet meer: ik had door m’n huwelijk de Nederlandse nationaliteit en voor de commissie moest je een niet-Nederlandse nationaliteit hebben, anders was je geen buitenlander. Gelukkig had ik ook nog de Spaanse nationaliteit. Halverwege de jaren ’80 werd ik gemeenteraadslid. Dat paste in het beleid: Nederland stimuleerde de politieke participatie van migranten met behoud van eigen cultuur en identiteit. Migranten met een dubbele identiteit, en soms een dubbele nationaliteit, zouden sneller integreren. Als zij hun oorspronkelijke nationaliteit niet móchten afstaan, zoals Marokkanen, werd dat getolereerd.
Vergelijk het met nu. Wilders vindt dat allochtone politici alleen een Nederlandse nationaliteit mogen hebben. Zij zouden anders niet loyaal aan Nederland (kunnen) zijn. De VVD gaat hier in mee. Maar je nationaliteit heeft niks met je politieke opstelling te maken. Een paspoort is niet meer dan papier, dat stuurt echt je hersens niet. Wat er achter zit is angst voor moslims. Nederland is de laatste jaren schizofreen geworden. Het ziet achter elke moslim een terrorist. We worden bang gemaakt voor spoken. Ik herken Nederland niet meer. Nederland was altijd progressief, met mensenrechten hoog in het vaandel. Ik houd van het land. Daarom heb ik er ook kritiek op. Ik heb een sterke band met Nederland. Die zou ik ook hebben als ik de Nederlandse nationaliteit níet had. Ik vind dat mensen van allochtone herkomst vrij moeten kunnen kiezen of ze een dubbele nationaliteit willen of alleen de Nederlandse. Ik vind het onnodig en onmenselijk dat mensen hun oorspronkelijke nationaliteit moeten opgeven. Je bent toch wie je bent!?’

Plus Magazine – 2007