Klanten

Zorg+Welzijn, SW-Journaal, Tijdschrift voor participatie en herstel, Inova, Beeldend Gesproken, Eropaf, Schulinck, SDU, Gemeente Amsterdam, OneWorld, Pakhuis de Zwijger, Open Schoolgemeenschap Bijlmer, William Schrikker Groep, Dienst Justitiële Inrichtingen, Tappan Communicatie, Mama Cash, Stade Advies, Het Financieele Dagblad, Verwey-Jonker Instituut, Zorgvisie, Jeugd en Co, Vilans, AD, Binnenlands Bestuur, Tijdschrift voor sociale vraagstukken, www.socialevraagstukken.nl, Cliëntenbelang Amsterdam, LFOS, Zorgt.Communicatie, PM Magazine voor de overheid, Roads, MEE Amstel en Zaan, Pleegcontact, Plus Magazine, Contrast Magazine, Radar, Helpdesk Opleiding, advies & training, De Journalist, Trouw, Het Parool, kenniscentrum lokaal sociaal beleid PRIMO nh, Stichting Netwerk Hoorn, WRA Groep Amsterdam, Samenwerkende Gehandicaptenorganisaties Amsterdam, Z-Magazine, Provincie Noord-Holland, Instituut voor Publiek en Politiek, Platform Ouderen & Europa e.a.