Qracht 500

Mensen met ernstige psychische problematiek zijn niet per se ongeschikt om te werken, zoals hun begeleiders, zorgverleners en uitkeringsinstanties lang dachten. Roël is een vlieger bij Defensie die met z’n team werd onderscheiden met het Vliegerkruis voor hun bijzondere actie op missie in Afghanistan. Door een ongeval raakte hij lange tijd uit de roulatie en depressief. ‘Ik gleed steeds verder weg en vond dat het leven geen zin meer had,’ zegt hij in magazine Qracht 500 over psychische problematiek en werk dat begin 2018 verscheen. ‘Ik was bang m’n baan kwijt te raken.’ Maar Defensie stelde hem in de gelegenheid te herstellen en terug te keren en na een jaar begon Roël met re-integreren. Hij en z’n leidinggevenden neemt zich in acht in drukke tijden maar doet weer gewoon z’n werk. Marrig kreeg tijdens haar studie ernstige psychische klachten, gebruikte veel verdovende middelen, zwierf en deed verschillende suïcidepogingen. Mensen van de Eerste Hulp die aardig deden in plaats van haar terecht te wijzen, zetten een ommekeer in. Marrig liet zich helpen, herstelde en heeft nu al weer twaalf jaar een vaste baan als ervaringswerker. ‘Ik ben uitbehandeld en woon op een schip, mét een hypotheek.’
In eenmalig magazine Qracht 500 doen honderd mensen met psychische problematiek uit het hele land hun verhaal over werk/loosheid, bejegening, vooroordelen en uitsluiting. Werkgevers, jobcoaches en UWV erageren op de vraag hoe we de afstand tussen aandoening en arbeidsmarkt kleiner kunnen maken. Psychische problematiek kan iedereen overkomen.
‘Mensen die ziek uitvielen tijdens hun opleiding, in een baan of met een bedrijf willen na herstel graag weer aan de slag, eventueel met de nodige aanpassingen om uitval door te hoge werkdruk te voorkomen,’ schrijft Annemiek Onstenk, maker van Qracht 500. ‘Zonder werk, betaald of onbetaald, hebben zij het gevoel weinig of niets waard te zijn. De geïnterviewden zoeken een passende maatschappij, waarin kwetsbaarheid normaler is.

 

 

 

Magazine Qracht 500 verscheen begin 2018 en bevat, behalve honderd portretten van mensen die psychisch lijden en/of een verleden in de psychiatrie, columns, achtergrondartikelen, cartoons en interviews. Het is te bestellen bij de boekhandel, ISBN 9789078761631, op www.qracht500.nl of op www.tobivroegh.nl.