Aangenaam kennis te maken

Aangenaam kennis te maken gaat over verbetering van de positie van mensen met een psychiatrische achtergrond. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wil dat zij zoveel mogelijk zelfredzaam zijn en maatschappelijk participeren. De samenleving op zijn beurt moet oog hebben voor kwetsbare burgers. Hoe willen zij betrokken zijn bij zaken als wonen, werken en vrije tijdsbesteding? In Aangenaam kennis te maken spreken cliënten zich uit. In het boekje komen vele manieren van werken aan de orde die cliënten en niet-cliënten dichter bij elkaar brengen, waaronder kwartiermaken en cliëntenparticipatie. Kwartiermakers zorgen voor ontmoetingen en werken aan positieve beeldvorming. Ook wordt ingegaan op het bestrijden van maatschappelijke vooroordelen en het versterken van de eigenwaarde van cliënten.

Uitgeverij Tobi Vroegh

Download “Aangenaam kennis te maken” (PDF) – De client als burger- 2007