CV

personalia

 • geboren in Hoorn
 • VWO scholengemeenschap Werenfridus
 • studie sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, cursus Spaans en Vakopleiding boekenbranche
 • zoon en pleegkinderen
 • redactie Waterstof 2010-2016
 • webmaster Stichting Ariana in 2013
 • maat bij Amsterdamse Vriendendiensten

werkervaring

 • zelfstandig journalist en zzp’er sinds 1999
 • medewerker RFG Magazine
 • redactielid Waterstof (Waterlandstichting)
 • correspondent Amsterdam Centraal
 • lid/fractievoorzitter Provinciale Staten Noord-Holland 1994-1999
 • beleidsmedewerker Instituut voor Publiek en Politiek 1993-1994
 • lid Amsterdamse gemeenteraad 1991-1994
 • organisatie congressen, bestuurslidmaatschappen, voorzitterschappen
 • beleidsmedewerker in het Europees parlement in Brussel en Straatsburg 1985-1991
 • eerste werkervaring NVV-Jongerencontact, redacties Poorter, Boemerang en Diva, Tegen Haar Wil, klankbordgroep gemeenteraadsfractie, radioprogramma’s Hoor Haar, etc.

greep uit publicaties (zie verder in archief).

 • Qracht 500 magazine
 • Mama Cash 30 http://history.mamacash.nl/nl/
 • Het Penitentiair Psychiatrisch Centrum in perspectief van ketensamenwerking. Verantwoorde zorg voor gedetineerden met een ernstige psychiatrische stoornis, Dienst Justitiële Inrichtingen, Den Haag, 2012
 • multimediaal jubile/e-book over geschiedenis vrouwenfonds Mama Cash, gereed in 2011, historische site wordt gelanceerd in 2013
 • Wonen en Kansen. Samen werken aan een betere toekomst voor bewoners en buurt, Utrecht Overvecht, 2009
 • Annemarie Grewel. Een portret, Nieuw Amsterdam uitgevers, 2008
 • Aangenaam kennis te maken. De cliënt als burger, uitgeverij Tobi Vroegh, 2007
 • Onder dak en aan de bak. Vijf jaar woon/werkproject voor Amsterdamse dak- en thuislozen, WRA Groep Amsterdam, 2005
 • Talenten in bloei, PRIMO nh, 2004
 • Gaten en mazen in Wet werk en bijstand, in: GroenLinks Magazine, november 2003
 • Kaders in ontwikkeling. Tien jaar kadertraining van allochtone vrouwen in Noord-Holland, IMCO Noord-Holland, 2002
 • Kwetsbaar en zorgzaam burgerschap. Ruimte voor mensen met een psychiatrische achtergrond, met Doortje Kal, in: Modern burgerschap, Het Sociaal Debat, deel 6, Elsevier, 2002
 • Bruggen bouwen in kleurig polderland. Vijftien jaar contactvrouwenwerk in Zaanstad, Stichting Welsaen en BVO, 2001
 • Moeders struikelen van crisis naar crisis, in: Psy, maart 2001
 • Arbeid, zorg en diversiteit, in: Mainstreaming zorgeconomie, Stichting Vrouwen Alliantie, 2001
 • Starters uit de bijstand en Oké aan de Maas, in: Burgerschap in de rafelrand, Hansje Galesloot en Ab Harrewijn, Instituut voor Publiek en Politiek, 1999
 • Sociale activering in Friesland, in: Tijdschrift voor de sociale sector, juni 1999
 • De grenzen voorbij. Europa 1992, in: Opzij, januari 1992
 • Flexibel op de arbeidsmarkt. De achterblijvers van 1992, in: LOVER 2/1990
 • Vijf richtlijnen voor vrouwen. De EG-richtlijnen inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen, Stichting Burgerschapskunde, Leiden 1988. Tweede herziene druk met Nel van Dijk, 1992
 • Voortplanting als bio-industrie. Vrouwen, kwaliteitskinderen en de beheersing van de vruchtbaarheid. red. met Linda Wilkens, Sara/Van Gennep, Amsterdam 1987
 • Van brede schouders tot hoge hakken. Veranderende beeldvorming over lesbische vrouwen 1939-1965, Uitgeverij SUA, Amsterdam, 1983
 • Sterft, gij oude vormen en gedachten, met Monique Corten, in: Socialisties-Feministiese Teksten 6, Feministische Uitgeverij Sara, 1981