Weblog

Kanaalpost

Ongeveer 137000 binnenvaartschepen varen jaarlijks aan mijn kantoor voorbij. Nog geen woeste storm brengt hen uit balans. Kalm en koersvast glijden zij door het water, wat rimpelingen achterlatend. Ik zou als die schepen willen zijn: zware zaken licht overbrengen en toch een spoor trekken.

Dagbesteding Ermelo bleef open tijdens coronacrisis

04-06-2020 | Meedoen met een beperking, Weblog, Zorg & welzijn

Voor de meeste cliënten met een beperking was de dagbesteding maanden gesloten. Als zij de regels i.v.m. corona in acht namen, hoefden de voorzieningen voor creatieve, therapeutische of arbeidsmatige dagbesteding niet dicht, maar zorgaanbieders deden dat uit voorzorg of omdat mensen hun kwetsbare naasten liever thuis hielden. Zo niet de dagbesteding op dorpswerkplaatsen in Ermelo […]

Dapp’re strijder overleden

15-05-2020 | Recente artikelen, Weblog

Groet voor een Groningse Amsterdammer met Fries bloed.

My prisoner, my friend

03-03-2020 | Weblog

Negentien jaar was hij toen hij in 1979 kennismaakte met de toen 60-jarige Nelson Mandela: Christo Brand, witte Afrikaner boerenjongen en voormalig gevangenbewaarder op Robbeneiland. In de jaren 70 moesten Zuid-Afrikaanse jongens en mannen tussen 17 en 65 dienst doen in de South African Defence Force óf de South African Police. De jonge Christo voelde […]

M’n vaders raadhuis

08-02-2020 | Family matters, Weblog

Eindelijk heb ik tijd weer iets op te diepen uit het archief van m’n vader Jan Onstenk, in 1994 overleden en bij leven journalist, en daar m’n gedachten over op  hedendaags ‘papier’ te zetten. Het is een manuscript voor een roman dat hij in 1941 instuurde voor een prijsvraag van het Thijmfonds, met als titel […]

Zonneschijn

26-11-2019 | Weblog

In november 2019 bezocht ik een van de drie centra van Sunshine in Johannesburg. De organisatie biedt daycare en voorschoolse educatie aan kinderen tussen 18 maanden en 7 jaar met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en een ontwikkelingsachterstand, veelal uit arme gezinnen. Vooral de blijde gezichten van de kinderen zullen me lang bijblijven. ‘Menige familie […]

Vechtjas aan de kapstok

22-02-2019 | Weblog

In december 2018 nam prof. dr. W.D.E. (Mieke) Aerts afscheid als hoogleraar moderne politieke geschiedenis. Met haar vertrekt een kritische geest van de Universiteit van Amsterdam, voor wie gemakkelijke aannames in de wetenschap en politiek op basis van identiteit een gruwel zijn. Een geliefde positie of, zo u wilt, identiteit van hooggeleerde Aerts zelf is […]

Drie ton papier in een notendop

18-02-2019 | Family matters, Weblog

Het is september 1961, mijn vader is 43 jaar. In 1959 heeft hij in een restaurant de door mijn moeder op een klein blaadje papier opgestelde afspraak ondertekend dat hij één keer in de veertien dagen de ‘courante post en lectuur selecteert en vernietigt die niet strikt noodzakelijk bewaard behoeft te blijven’ en bovendien zijn […]

Buurzaamheid en burenhulp

10-12-2018 | Weblog

Veel van de verzorgingsstaat die onze ouders na de Tweede Wereldoorlog opbouwden is verdwenen. We leven nu in een participatie- en doehetzelfsamenleving. Hoewel de behandel- en medicijnkosten jaarlijks stijgen is de toegang tot zorg beperkt door poortwachters en indicatiestellingen. Al dan niet demente ouderen, kinderen met een verstandelijke beperking, mensen die ernstig psychisch lijden, een […]

Burgerschapsonderwijs uit de wij/zij hoek

28-06-2018 | Weblog

Leerkrachten moeten kinderen de basiswaarden van de Nederlandse rechtsstaat bijbrengen, zo luidt de opdracht van onderwijsminister Arie Slob aan scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Scholen worden al tien jaar  geacht lessen burgerschap te geven, maar die komen volgens de Onderwijsinspectie niet overal van de grond. Het kabinet diende onlangs een wetsvoorstel in om […]

Mienskipkeunst in Franeker

15-06-2018 | Psychische kwetsbaarheid, Weblog

Insideout heet het panoramisch doek dat tot eind juli te zien is bij Groot Lankum in Franeker. Ruim honderd (ex)psychiatrische patiënten uit Friesland schilderden een kleurig landschap van stemmingen. ‘Ik ben vrolijker geworden,’ zegt een van de panoramisten. Panorama Franeker is community art die niet alleen de kijkers opfleurt, ook de makers. in: Deviant, juni […]