'Publicaties'

Vriendenhuizen hebben hoge tolerantiegrens

maandag 28 november 2016

Vriendenhuizen bewegen mensen met ernstige psychische en/of sociale problemen tot actie en zelfbeheer.

Creatief met (beschut) werk

vrijdag 28 oktober 2016

Hoe realiseer je nieuw en volwaardig werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

Stadmaken niet voor de hippie few alleen

woensdag 27 juli 2016

Zij luisteren naar de naam stadmakers, timmeren flink aan de weg en vinden gehoor bij politiek, publiek en bestuur. Wat doen en vermogen zij?

Miljoenen voor innovatie sociale ondernemingen en leer/werkbedrijven

vrijdag 10 juni 2016

SW bedrijven kregen in 2015 extra geld van het rijk voor ‘innovatie en transformatie’. Deze impuls lijkt de kansen op een baan voor mensen met een beperking te vergroten.

Een verschuiving van therapie naar educatie. Herstelacademies in ggz en welzijn

dinsdag 17 mei 2016

In herstelacademies verzorgen ervaringsdeskundigen zelf de groepen, cursussen en trainingen. 

‘De maatschappij maakt me beperkt’

donderdag 31 maart 2016

Werkgevers en overheid nemen onvoldoende mensen met beperking in dienst. ‘Het re-integratiebedrijf vond in een half jaar nog niet één vacature.’

Geen selfies maar soupes en open sources

dinsdag 29 maart 2016

Ze zijn jong, werkloos of vluchteling. Ze wachten niet tot werkgevers hen in dienst nemen of de overheid hen subsidie verstrekt, maar beginnen gewoon.

Verwarde personen zijn het probleem niet

maandag 7 maart 2016

Als tegenhanger van vermaatschappelijking van de psychiatrie, had het gastvrij maken van de ‘gewone’ samenleving moeten plaatsvinden.

Voorzitter RvB William Schrikker Groep: ‘5% kostenbesparing op onze jeugdhulp’

donderdag 3 maart 2016

‘De kwetsbaarheid van jeugdigen met een verstandelijke beperking is niet van voorbijgaande aard. Ga er niet van uit dat het ‘over’ gaat,’ zegt Erik Heijdelberg, voorzitter van de Raad van Bestuur van de William Schrikker Groep. ‘Hen moet je blijven volgen. Om bijvoorbeeld tienerzwangerschap, delicten of zelfdoding te voorkomen.’ VNG Magazine – febr 2014 Voor […]

Gevangenisdirecteur doet appèl op samenleving

woensdag 24 februari 2016

Verwarde mannen en (ex-)gedetineerden met ernstige stoornissen beheersen geregeld het nieuws. De verdachte van de moord op Els Borst en een uit de gevangenis ontsnapte psychiatrisch patiënt, zijn zulke mannen. De eerste gaf zich aan en smeekte om te worden vastgezet. Fouten en misverstanden bij het gezag verhinderden dat. De ‘ontsnapte’ gevangene uit de gevangenis […]