'Publicaties'

Verwarde personen zijn het probleem niet

maandag 7 maart 2016

Als tegenhanger van vermaatschappelijking van de psychiatrie, had het gastvrij maken van de ‘gewone’ samenleving moeten plaatsvinden.

Voorzitter RvB William Schrikker Groep: ‘5% kostenbesparing op onze jeugdhulp’

donderdag 3 maart 2016

‘De kwetsbaarheid van jeugdigen met een verstandelijke beperking is niet van voorbijgaande aard. Ga er niet van uit dat het ‘over’ gaat,’ zegt Erik Heijdelberg, voorzitter van de Raad van Bestuur van de William Schrikker Groep. ‘Hen moet je blijven volgen. Om bijvoorbeeld tienerzwangerschap, delicten of zelfdoding te voorkomen.’ VNG Magazine – febr 2014 Voor […]

Gevangenisdirecteur doet appèl op samenleving

woensdag 24 februari 2016

Verwarde mannen en (ex-)gedetineerden met ernstige stoornissen beheersen geregeld het nieuws. De verdachte van de moord op Els Borst en een uit de gevangenis ontsnapte psychiatrisch patiënt, zijn zulke mannen. De eerste gaf zich aan en smeekte om te worden vastgezet. Fouten en misverstanden bij het gezag verhinderden dat. De ‘ontsnapte’ gevangene uit de gevangenis […]

‘Mensen moeten zich veilig voelen’

vrijdag 5 februari 2016

Hoe gaan leerwerkbedrijven om met vragen en klachten van medewerkers in de sociale werkvoorziening?

Meerwaarde van ervaringskennis armoede en sociale uitsluiting

maandag 1 februari 2016

‘Mensen die in armoede opgroeiden, voelen zich inderdaad vaak niet begrepen.’

Kinderen van ouders met psychische problemen in beeld

maandag 11 januari 2016

‘Ik had het fijn gevonden als ik vroeger was gezien. Door de omstandigheden thuis mocht ik niet ziek zijn.’

Roze stippen aan de Afrikaanse horizon

dinsdag 29 december 2015

site OneWorld – januari 2016 In 1996 neemt Zuid-Afrika een nieuwe grondwet aan. Daarin wordt de vrijheid van seksuele oriëntatie en de wettelijke gelijkheid van homo’s en lesbiennes vastgelegd. Tien jaar later voert de herboren natie het homohuwelijk in, als een van de eerste landen ter wereld. Reacties in andere Afrikaanse landen op deze verlichte […]

‘Re-integratie is geen wasstraat’

vrijdag 18 december 2015

Zitten werkgevers te wachten op medewerkers die geregeld verzuimen vanwege psychische problematiek? Ja, dat doen zij.

Formeel en informeel in de participatiesamenleving

maandag 23 november 2015

voor site Participatie en herstel – november 2015 Zorgcoöperaties, daklozen die hun eigen nachtopvang beheren, buurtmoestuinen en bibliotheken in eigen beheer. Steeds meer burgerinitiatieven dagen gemeenten, welzijnsorganisaties en zorgaanbieders uit anders te werken. Lukt dat en nemen vrijwilligers de voorziening over? Worden onbetaalde ervaringsdeskundigen serieus genomen en werken professionals samen op basis van gelijkwaardigheid? Of […]

Oprichter Buurtgezinnen: ‘Vrijwilligers hebben vaak meer impact dan professionals.’

donderdag 22 oktober 2015

De kerntaak van burgerinitiatief Buurtgezinnen is helpen met opvoeden van kinderen.