'Publicaties'

Beroepsregistratie jeugdzorgwerkers

vrijdag 5 september 2008

PM, magazine voor de overheid – 2008 Veel vrijgevestigde maatschappelijk werkers zijn geregistreerd als vakbekwame professional. Onder medewerkers in zorginstellingen is registratie veel minder. Zij volgen vaak wel scholing maar geen super- en intervisie, die nodig zijn voor een beroepsregistratie. Voor jeugdzorg bestaat er zelfs geen beroepsprofiel en register, het is geen wettelijk erkend beroep. […]

Met Nederlands beginnen in Marokko

vrijdag 5 september 2008

Trouw – 2003 Huwelijkspartners van buiten de EU die hier naartoe willen komen moeten zich in eigen land oriënteren op Nederland. Zij worden pas toegelaten wanneer zij slagen voor hun inburgeringstoets. Instituut Oranje begint binnenkort met het geven van lessen Nederlandse taal en cultuur in Marokko. Ongeletterde bruiden en bruidegoms maken bij het instituut weinig […]

Primo 8 over Veiligheid

vrijdag 5 september 2008

Primo 8 over veiligheid

‘Beslisbomen’ in woud van zorgregelingen: de indicatiestelling

vrijdag 5 september 2008

PM, magazine voor de overheid – 2007 Iedereen kan er vroeg of laat allemaal mee te maken krijgen: je oude vader of zieke buurvrouw heeft een hulpmiddel, huishoudelijke of medische verzorging nodig. Bijvoorbeeld alarmering, ouderenvervoer, hulp bij het wassen en aankleden, parkeren voor de deur en aanpassingen in de woning. Die zijn niet allemaal verkrijgbaar […]

Chris Peters, kwartiermaker

vrijdag 5 september 2008

Chris Peters (49) uit Venlo”Men denkt bij psychiatrische patiënten aan verwaarloosde zwervers op straat. Maar het kunnen je buren zijn, waar niks aan te zien is. Iemand die wél merkt dat de buurman of buurvrouw vreemd doet, denkt al snel ‘daar zorgt een ander voor.’ Het past in deze tijd: iedereen leeft voor zichzelf. Ik […]

Juani Herrera over dubbele nationaliteit

vrijdag 5 september 2008

Juani Herrera (60) over dubbele nationaliteit‘Het debat over dubbele nationaliteit in de Tweede Kamer verbaast me. Nederland is erg veranderd in de tijd dat ik hier woon. Ik ben Spaanse. Ik trouwde in 1969 met een Nederlander, mijn vakantieliefde. Toen ik naar Nederland kwam, was Spanje nog fascistisch. Franco ontnam politieke tegenstanders hun nationaliteit en […]

De Primo 5 over leefstijlen

vrijdag 5 september 2008

De Primo 5 over leefstijlen

Primo 3 over Stedelijke vernieuwing

donderdag 4 september 2008

Primo 3 over Stedelijke vernieuwing

Wachten op vergoeding van multidisciplinaire zorg. Een kwestie van tijd.

woensdag 3 september 2008

Zorgvisie – 2008 “Vroeger gingen mensen dood na een hartinfarct, tegenwoordig worden ze gedotterd en staan ze na vijf dagen weer op straat,” zegt cardioloog dr. Igor Tulevski. “Opeens zijn ze patiënt, de impact van zo’n infarct en behandeling is enorm. Mensen hebben revalidatie nodig, maar ook mentale ondersteuning, een fitnessprogramma en voedseladvies.” Een breed […]

Handboek veilig thuiskomen (eindredactie)

woensdag 3 september 2008

9-Download.html