'Publicaties'

Het sterfhuis van de ID-banen

zaterdag 6 september 2008

GroenLinks Magazine – 2005 Melkertbaan en Instroom/Doorstroom zijn passé. Snuffelstage en werkervaringsplaats zijn ín. Elk kabinet bedenkt nieuwe manieren om werkgevers tegemoet te komen en mensen met een uitkering in de markt te zetten. Het streven is goed, de praktijk weerbarstig. Neem de ID-ers. Langdurig in de uitkering werd voor velen langdurig (én gelukkig) in […]

Onder dak en aan de bak. Vijf jaar WoonWerkProject voor Amsterdamse daklozen

zaterdag 6 september 2008

WRA-Groep – 2004 Het WoonWerkProject? Dat zijn Sally, Jaap en Tijn, zullen negen van de tien daklozen of collega-instellingen zeggen die met het project te maken hebben (gehad). Sally Wielinga is projectleider en Jaap de Wit en Tijn Wierda zijn zogeheten trajectbegeleiders van het Amsterdamse Woon Werk Project (WWP). Gedreven types, die wegen banen waar […]

In een pleeggezin is het veel gezelliger

vrijdag 5 september 2008

Trouw – 2005 In de Belgische plattelandsgemeente Geel wonen honderden psychiatrische patiënten in pleeggezinnen. Vroeger waren het ‘sukkelaars’ en ‘mannen van de kolonie’, ook de vrouwen. Tegenwoordig is het meneer en madam. Patiënten maken deel uit van de gemeenschap.Aan de gemeentegrenzen van Geel staan driehoekige waarschuwingsborden met het woord ‘gezinsverpleging’. Ze hebben vrijwel geen functie […]

Ook blijvend gekken horen erbij

vrijdag 5 september 2008

Trouw – 2002 Ook blijvend gekken horen erbij. Het hoeft maar een paar keer uit de hand te lopen met psychiatrische patiënten in de stad of de verzuchting dat ‘die mensen’ beter af zijn in een beschermde omgeving duikt op. Niet meer helemaal afgezonderd in bos en duin zoals vroeger. Maar ‘ze’ moeten wel weg […]

Inburgeringscursus als exportartikel

vrijdag 5 september 2008

Het Parool – 2003 Het kabinet wil dat de inburgering van migranten die naar Nederland komen voor gezinsvorming, begint in het land van herkomst. Volgend jaar wordt dat wettelijk verplicht. Instituut Oranje loopt daarop vooruit en opent binnenkort haar deuren in het Marokkaanse Rifgebied. Initiatiefnemers Hammadi Ajmidar en Maryann Jongens gaan kandidaat-Amsterdammers vanaf maart 2004 […]

Jeugdzorg plus

vrijdag 5 september 2008

PM, magazine voor de overheid – 2008 Eind 2007 is in Den Haag een nieuwe woon/zorgvoorziening van start gegaan voor jongeren tussen twaalf en achttien jaar met ernstige gedrags- en psychiatrische problematiek: jeugdzorg extra van Stichting JJC (Jeugdformaat/Jutters Combinatie). Enkele jongeren die naar het centrum verhuisden, verbleven eerst in de jeugdgevangenis, hoewel zij niet strafrechtelijk […]

Beroepsregistratie jeugdzorgwerkers

vrijdag 5 september 2008

PM, magazine voor de overheid – 2008 Veel vrijgevestigde maatschappelijk werkers zijn geregistreerd als vakbekwame professional. Onder medewerkers in zorginstellingen is registratie veel minder. Zij volgen vaak wel scholing maar geen super- en intervisie, die nodig zijn voor een beroepsregistratie. Voor jeugdzorg bestaat er zelfs geen beroepsprofiel en register, het is geen wettelijk erkend beroep. […]

Met Nederlands beginnen in Marokko

vrijdag 5 september 2008

Trouw – 2003 Huwelijkspartners van buiten de EU die hier naartoe willen komen moeten zich in eigen land oriënteren op Nederland. Zij worden pas toegelaten wanneer zij slagen voor hun inburgeringstoets. Instituut Oranje begint binnenkort met het geven van lessen Nederlandse taal en cultuur in Marokko. Ongeletterde bruiden en bruidegoms maken bij het instituut weinig […]

Primo 8 over Veiligheid

vrijdag 5 september 2008

Primo 8 over veiligheid

‘Beslisbomen’ in woud van zorgregelingen: de indicatiestelling

vrijdag 5 september 2008

PM, magazine voor de overheid – 2007 Iedereen kan er vroeg of laat allemaal mee te maken krijgen: je oude vader of zieke buurvrouw heeft een hulpmiddel, huishoudelijke of medische verzorging nodig. Bijvoorbeeld alarmering, ouderenvervoer, hulp bij het wassen en aankleden, parkeren voor de deur en aanpassingen in de woning. Die zijn niet allemaal verkrijgbaar […]