'Publicaties'

Primo 10 over Vrijwilligerswerk

zondag 7 september 2008

Primo-10

Ervaringsdeskundige managers zijn een oppepper

zaterdag 6 september 2008

Zorgvisie – 2008 Steeds meer zorginstellingen voor mensen met een handicap of psychisch probleem zetten ervaringsdeskundigen in, als vrijwilligers én als betaalde krachten. Bij Roads werken ervaringsdeskundigen ook in leidinggevende functies: als bestuurder, manager en projectcoördinator. “Na dertig jaar cliëntenbeweging weet ik waar ik het over heb,” zegt Ed van Hoorn, lid van de Raad […]

Van O. op dochter – een persoonlijke bekentenis

zaterdag 6 september 2008

De Journalist – 2006 Wees eerlijk. Je schrijft als jongere boze stukjes over Johnson Moordenaar in de schoolkrant en protesteert achter een sandwichbord met de afbeelding van een uitgeperst zwart hoofd tegen Outspan-sinasappels. Tezelfdertijd wordt de krant van je vader overgenomen (‘gered’ past niet in het linkse wereldbeeld) door het Telegraafconcern. Dat vervult je toch […]

Primo 9 over de WMO

zaterdag 6 september 2008

Primo 9 over WMO

Het sterfhuis van de ID-banen

zaterdag 6 september 2008

GroenLinks Magazine – 2005 Melkertbaan en Instroom/Doorstroom zijn passé. Snuffelstage en werkervaringsplaats zijn ín. Elk kabinet bedenkt nieuwe manieren om werkgevers tegemoet te komen en mensen met een uitkering in de markt te zetten. Het streven is goed, de praktijk weerbarstig. Neem de ID-ers. Langdurig in de uitkering werd voor velen langdurig (én gelukkig) in […]

Onder dak en aan de bak. Vijf jaar WoonWerkProject voor Amsterdamse daklozen

zaterdag 6 september 2008

WRA-Groep – 2004 Het WoonWerkProject? Dat zijn Sally, Jaap en Tijn, zullen negen van de tien daklozen of collega-instellingen zeggen die met het project te maken hebben (gehad). Sally Wielinga is projectleider en Jaap de Wit en Tijn Wierda zijn zogeheten trajectbegeleiders van het Amsterdamse Woon Werk Project (WWP). Gedreven types, die wegen banen waar […]

In een pleeggezin is het veel gezelliger

vrijdag 5 september 2008

Trouw – 2005 In de Belgische plattelandsgemeente Geel wonen honderden psychiatrische patiënten in pleeggezinnen. Vroeger waren het ‘sukkelaars’ en ‘mannen van de kolonie’, ook de vrouwen. Tegenwoordig is het meneer en madam. Patiënten maken deel uit van de gemeenschap.Aan de gemeentegrenzen van Geel staan driehoekige waarschuwingsborden met het woord ‘gezinsverpleging’. Ze hebben vrijwel geen functie […]

Ook blijvend gekken horen erbij

vrijdag 5 september 2008

Trouw – 2002 Ook blijvend gekken horen erbij. Het hoeft maar een paar keer uit de hand te lopen met psychiatrische patiënten in de stad of de verzuchting dat ‘die mensen’ beter af zijn in een beschermde omgeving duikt op. Niet meer helemaal afgezonderd in bos en duin zoals vroeger. Maar ‘ze’ moeten wel weg […]

Inburgeringscursus als exportartikel

vrijdag 5 september 2008

Het Parool – 2003 Het kabinet wil dat de inburgering van migranten die naar Nederland komen voor gezinsvorming, begint in het land van herkomst. Volgend jaar wordt dat wettelijk verplicht. Instituut Oranje loopt daarop vooruit en opent binnenkort haar deuren in het Marokkaanse Rifgebied. Initiatiefnemers Hammadi Ajmidar en Maryann Jongens gaan kandidaat-Amsterdammers vanaf maart 2004 […]

Jeugdzorg plus

vrijdag 5 september 2008

PM, magazine voor de overheid – 2008 Eind 2007 is in Den Haag een nieuwe woon/zorgvoorziening van start gegaan voor jongeren tussen twaalf en achttien jaar met ernstige gedrags- en psychiatrische problematiek: jeugdzorg extra van Stichting JJC (Jeugdformaat/Jutters Combinatie). Enkele jongeren die naar het centrum verhuisden, verbleven eerst in de jeugdgevangenis, hoewel zij niet strafrechtelijk […]