'Jeugdzorg'

Eens in de ggz, nooit een goede moeder?

zaterdag 20 april 2019

‘Jeugdbescherming gaf mij vanwege m’n psychische kwetsbaarheid nooit de kans te laten zien dat ik zelf voor m’n zoontje kan zorgen.’

Voorzitter RvB William Schrikker Groep: ‘5% kostenbesparing op onze jeugdhulp’

donderdag 3 maart 2016

‘De kwetsbaarheid van jeugdigen met een verstandelijke beperking is niet van voorbijgaande aard. Ga er niet van uit dat het ‘over’ gaat,’ zegt Erik Heijdelberg, voorzitter van de Raad van Bestuur van de William Schrikker Groep. ‘Hen moet je blijven volgen. Om bijvoorbeeld tienerzwangerschap, delicten of zelfdoding te voorkomen.’ VNG Magazine – febr 2014 Voor […]

Oprichter Buurtgezinnen: ‘Vrijwilligers hebben vaak meer impact dan professionals.’

donderdag 22 oktober 2015

De kerntaak van burgerinitiatief Buurtgezinnen is helpen met opvoeden van kinderen.

Sociale stijging pleegkinderen niet automatisch ‘goed’

vrijdag 13 april 2012

De rol die milieuverschillen tussen gezin van herkomst en pleeggezin voor pleegkinderen spelen, wordt onderschat.

Zij geven jeugdzorg iets terug

donderdag 15 december 2011

Streetwise trainingsacteurs, maatschappelijk ondernemers van de straat, een skatekampioen en een kunstenmaker uit de jeugdzorg over hun doelen en drijfveren.

Ontdek de jeugdzorger in jezelf

donderdag 24 maart 2011

Begin maart startte de campagne Ontdek de pleegouder in jezelf. Daarmee proberen Pleegzorg Nederland en het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport meer mensen warm te maken voor het pleegouderschap. Een goede zaak, want er is een groot tekort aan pleeggezinnen. Iedereen, mits van goed gedrag, mag meedoen: papa/mamagezinnen, alleenstaanden, ouderen, homostellen, etc. Wat in […]

“Hier is het niet alleen overleven.”

zondag 8 augustus 2010

Eén kind en één jongere die samen met één speciaal getrainde volwassene drie jaar lang in een gewone wijk wonen, naar een passende school gaan en ondersteunende therapie krijgen. Jeugd en Co bezocht dit nieuwe concept: het Driehuis.

Wachtlijstondersteuner

dinsdag 24 februari 2009

Pleegcontact – 2009 Natuurlijk mogen gezinsvoogden en andere medewerkers van Bureau Jeugdzorg niet worden bedreigd. Terecht dat politieke partijen zich daar druk over maken. In een aantal regio’s staan nog zoveel kinderen en jongeren op de wachtlijst voor een gezinsvoogd en is er al een groot verloop onder gezinsvoogden van de Bureaus Jeugdzorg. We moeten […]

Een in Nederland geboren en getogen ‘vreemdeling’

maandag 1 december 2008

Mobiel, 2008 De dertienjarige Meral woont in een Amsterdams pleeggezin sinds ze een baby van tien maanden was. Haar Turkse moeder was zeventien en ongehuwd toen ze Meral kreeg en niet in staat om voor haar te zorgen. Zij liet als achttienjarige na een zelfstandige verblijfsvergunning aan te vragen, waardoor ook de toen eenjarige Meral […]

Jeugdzorg op weg naar volwassenheid

donderdag 18 september 2008

PM, magazine voor de overheid – 2008 De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid pleit in zijn rapport Bewijzen van goede dienstverlening (2004) al voor lerende organisaties voor maatschappelijke dienstverlening, die hun expertise ontwikkelen door zelfreflectie en toezicht. In de jeugdzorg is dit proces in volle gang. Joke de Vries, hoofdinspecteur van de Inspectie jeugdzorg, en […]