'Detentie & psychiatrie'

Zorgketen van gevangenis of forensische kliniek tot in de wijk

dinsdag 20 oktober 2020

Hoe regel je doorlopende behandeling en begeleiding van ex-gedetineerden e.a. met ernstige psychiatrische problematiek en agressief of gewelddadig gedrag?

Na de gevangenis

dinsdag 13 februari 2018

Als kwetsbare mensen vanuit de gevangenis terugkeren naar de maatschappij, is goede ondersteuning verre van vanzelfsprekend. Maar wel zeer nodig. in Zorg+Welzijn, 2016 Ongeveer de helft van de gedetineerden in Nederland heeft een ernstige psychiatrische aandoening, vaak in combinatie met verslaving en/of een verstandelijke beperking. Een deel van hen ontvangt zorg in de gevangenis, gericht […]

Gevangenisdirecteur doet appèl op samenleving

woensdag 24 februari 2016

Verwarde mannen en (ex-)gedetineerden met ernstige stoornissen beheersen geregeld het nieuws. De verdachte van de moord op Els Borst en een uit de gevangenis ontsnapte psychiatrisch patiënt, zijn zulke mannen. De eerste gaf zich aan en smeekte om te worden vastgezet. Fouten en misverstanden bij het gezag verhinderden dat. De ‘ontsnapte’ gevangene uit de gevangenis […]

‘Vertrouw het veld.’ De ontwikkeling van penitentiair psychiatrisch centra in Nederlandse gevangenissen

zondag 5 mei 2013

Constant du Fossé, voormalig directeur van de gevangenis in Vught en een van de founding fathers  van de Penitentiair Psychiatrische Centra (PPC’s), vertelt graag over het ontstaan van ‘zijn’ PPC in Vught. Hij wil inzicht geven in de totstandkoming van de vijf PPC’s in Nederlandse gevangenissen. Met hem reconstrueren we de geschiedenis en wording van […]

Op het goede spoor houden

vrijdag 31 augustus 2012

Het ministerie van Justitie koopt de zorg voor gedetineerden met een psychiatrische stoornis of verslaving, soms gecombineerd met een verstandelijke beperking, deels in bij reguliere aanbieders.

Toenemende psychische problematiek in gevangenissen

woensdag 29 februari 2012

Om te voorkomen dat ze opnieuw met justitie in aanraking komen, krijgen steeds meer gedetineerde patiënten psychiatrische zorg ín de gevangenis.

Psychiatrische zorg in detentie

dinsdag 13 december 2011

Vertegenwoordigers van de penitentiaire inrichting (PI) Vught ontvingen onlangs een Best Practice Award 2011 in het Italiaanse Padua. De Award is een onderscheiding van de Wereld Gezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties voor zorg in gevangenissen. De Vughtse gevangenis won de prijs voor het samen met ketenpartner de Pompestichting ontwikkelde zorg/behandelprogramma voor psychisch gestoorde veroordeelden en […]