Home

Annemiek Onstenk, de journalist achter Tekst, redactie & research, staat voor maatschappelijk betrokken en kritisch schrijven. In 2017 over psychische problematiek. Begin 2018 verscheen eenmalig magazine Qracht 500 over psychische problematiek en werk in Nederland. Honderd mensen vertellen over hun ervaringen op de arbeidsmarkt, bejegening en uitsluiting. Werkgevers, jobcoaches en UWV reageren op de vraag hoe we de afstand tussen aandoening en werk, zorg en arbeid kunnen verkleinen. Qracht 500 is te bestellen bij de boekhandel en op www.qracht500.nl. In de loop van het jaar volgen Qrachtmeetings en meer qrachtiviteiten over dit onderwerp. Andere specialismen van Onstenk zijn zorg en welzijn.

Behalve artikelen schrijven, verwoordt Onstenk ook de positionering van uw organisatie, vakblad of instelling in het veranderend maatschappelijk krachtenveld. Uw complexe vraagstuk is haar analyse. Uw zakelijk geformuleerde beleid is haar tekst met zeggingskracht en uitstraling.

Onstenk, opgeleid als socioloog, schrijft boeken en publiceert artikelen voor o.a. Zorg+Welzijn, www.sociale vraagstukken.nl en SW-Journaal. Daarnaast werkt zij voor Open Schoolgemeenschap Bijlmer en Beeldend Gesproken.

Annemiek Onstenk van Tekst, redactie & research: creatief, betrokken, degelijk en betrouwbaar.

privacystatement Annemiek Onstenk